Exams - The Spanish Academy

考試

諗起考試就頭痛(IGCSE/IB)? 係咪煩緊要報美國的大學? 又或者諗緊DELE 考試?

唔想臨急抱佛腳就揾我地Spanish Academy啦! 我地有最好的老師幫你學好西班牙文, 在考試前做好準備。我們的老師都係這方面的專家和有多年經驗,熟悉每一個不同類型的考試如:DELE (西班牙語作外國語言證書), HKDSE, IB 和 IGCSE 的關鍵要點!

西班牙文課程

IGCSE

西班牙文課程

IB

西班牙文課程

DSE

西班牙文課程

DELE

Exams

西班牙文課程

IGCSE

西班牙文課程

IB

西班牙文課程

DSE

西班牙文課程

DELE訂閱我們的月訊,緊貼最新課程及活動資訊!